هنرستان کاردانش آیت الله طالقانی گناباد

بانک سوالات

کنکور کاردانی پیوسته

سوالات اختصاصی  کنکور کاردانی رشته کامپیوتر ۱۳۹۰          دانلـــــــود
سوالات کنکور آزمایشی رشته کامپیوتر مرحله دوم سال ۸۹        دانلــــــــــود
دفترچه سوالات کنکور کاردانی سال ۸۹                                   دانلــــــــــود 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان 1390ساعت 14:11  توسط هنرستان طالقانی  | 

مسابقات علمی و عملی کاردانش-کامپیوتر

سوالات تئوری یازدهمین مسابقات علمی و عملی کاردانش(استانی)             دانلود           

سوالات عملی یازدهمین مسابقات علمی و عملی کاردانش(استانی)            دانلود

سوالات تئوری هشتمین مسابقات علمی و عملی کاردانش(استانی)             دانلود

سوالات عملی هشتمین مسابقات علمی و عملی کاردانش(استانی)            دانلود  

سوالات هفتمین مسابقات علمی و کاربردی کاردانش(کشوری۸۶-۸۵)- طراحی صفحات وب      دانلود

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان 1390ساعت 22:30  توسط هنرستان طالقانی  | 

برق ساختمان درجه 2

سوالات برق ساختمان درجه 2-دیماه۹۰ خراسان رضوی           دانلود

سوالات برق ساختمان درجه 2-خرداد۸۸- اصفهان                 دانلود

سوالات برق ساختمان درجه 2-خرداد۸۷ خراسان رضوی           دانلود

نمونه سوال تستی برق ساختمان                                        دانلود

نمونه سوالات برقکار ساختمان درجه۲                                 دانلود

سوالات برقکار ساختمان درجه۲- سازمان فنی و حرفه ای       دانلود

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 12:2  توسط هنرستان طالقانی  | 

رایانه کار مقدماتی - رایانه کار درجه2

سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد ۹۰- خراسان رضوی       دانلود
سوالات رایانه کار مقدماتی شهریور۹۰- خراسان رضوی     دانلود
سوالات رایانه کار مقدماتی دیماه۹۰- خراسان رضوی         دانلود    
سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد۹۰- استان مرکزی          دانلود
سوالات رایانه کار مقدماتی شهریور۹۰- تهران                  دانلود
سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد۹۰- شهرستان قدس      دانلود

نمونه سوالات تستی تشریحی سیستم عامل مقدماتی خانم زاری - یزد        دانلود
نمونه سوالات تستی تشریحی  اطلاعات و ارتباطات - پاشازاده                    دانلود   

سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد۸۹- گلستان                    دانلود
سوالات رایانه کار مقدماتی شهریور ۸۹- گلستان                دانلود                    
سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد۸۹- اصفهان                    دانلود
سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد۸۹- کرمان                       دانلود
سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد۸۹- فارس                       دانلود
سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد ۸۹- بوشهر                    دانلود
سوالات رایانه کارمقدماتی خرداد۸۹- اردبیل                       دانلود
سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد۸۹-خراسان جنوبی          دانلود
سوالات رایانه کارمقدماتی خرداد۸۹- تهران                        دانلود
نمونه سوالات نوبت اول(دیماه۸۹) کاربر رایانه                      دانلود

 سوالات رایانه کار۲- خرداد۸۶- خراسان رضوی                    دانلود 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 0:10  توسط هنرستان طالقانی  | 

طراحی صفحات وب

سوالات طراحی صفحات وب مقدماتی خرداد۹۰  - خراسان رضوی      دانلود
سوالات طراحی صفحات وب مقدماتی شهریور۹۰  - خراسان رضوی     دانلود
سوالات طراحی صفحات وب مقدماتی دیماه۹۰ - خراسان رضوی        دانلود

سوالات طراحی صفحات وب پیشرفته خرداد۹۰- خراسان رضوی       دانلود
سوالات طراحی صفحات وب پیشرفته شهریور۹۰- خراسان رضوی    دانلود
سوالات طراحی صفحات وب پیشرفته دیماه۹۰- خراسان رضوی       دانلـود

نمونه سوالات طراحی مقدماتی صفحات وب                      دانلود

سوالات طراحی مقدماتی صفحات وب گناباد                      دانلود

نمونه سوال طراح مقدماتی وب - قزوین                             دانلود

مجموعه سوالات طراحی پیشرفته صفحات وب-فارس           دانلود    

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان 1390ساعت 23:36  توسط هنرستان طالقانی  | 

طراحی امور گرافیکی با رایانه (فتوشاپ)

پاسخنامه سوالات تستی کتاب طراح امور گرافیکی با رایانه (کد ۶۱۲/۴)      دانلــــود

سوالات طراحی گرافیک با رایانه - شهریور۹۰- خراسان رضوی     دانلود
سوالات طراحی گرافیک با رایانه - دیماه۹۰- خراسان رضوی         دانلود
سوالات طراحی گرافیک با رایانه - خرداد ۹۰- خراسان رضوی      دانلود
سوالات طراحی گرافیک با رایانه - خرداد ۹۰- سیه رود              دانلود

سوالات شهریور ۸۹- گلستان                       دانلود
سوالات خرداد ۸۹- گلستان                          دانلود
سوالات خرداد ۸۹ - سیستان و بلوچستان      دانلـود
سوالات خرداد ۸۹ -خراسان جنوبی                دانلود
سوالات خرداد ۸۹ -استان یزد                        دانلود

سوالات تئوری خرداد ۸۸ - اصفهان                 دانلود


سوالات دیماه ۸۸- خراسان رضوی                 دانلود

نمونه سوالات تستی تشریحی  بخش فتوشاپ خانم بسیج -یزد        دانلود

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 0:17  توسط هنرستان طالقانی  | 

رایانه کار پیشرفته

سوالات رایانه کار پیشرفته شهریور۹۱- خراسان رضوی                  دانلود
سوالات عملی رایانه کار پیشرفته شهریور۹۱- خراسان رضوی        دانلود

سوالات رایانه کار پیشرفته خرداد۹۰- خراسان رضوی          دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته شهریور۹۰- خراسان رضوی       دانلود

سوالات رایانه کار پیشرفته خرداد۹۰-قم                   دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته شهریور۹۰-تهران             دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته خرداد۹۰-تهران               دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته خرداد۹۰- رفیعی             دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته شهریور۹۰- خوزستان      دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته دیماه ۹۰- زنجان             دانلود

سوالات رایانه کار پیشرفته دیماه ۸۹- زنجان           دانلود
نمونه سوال رایانه کار پیشرفته۸۹- صالحی راد       دانلود
نمونه سوالات ویژوال بیسیک خرداد ۸۶- فارس           دانلود
نمونه سوالات نرم افزارهای تکمیلی اداری                دانلود 
سوالات کتاب سیستم عامل پیشرفته     پیش آزمون    فصل اول      فصل دوم     فصل سوم   فصل چهارم   فصل پنجم     فصل هفتم      فصل هشتم   فصل نهم  

مجموعه سوالات سیستم عامل پیشرفته - رضا کمری     دانلود

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 0:7  توسط هنرستان طالقانی  | 

نمونه سوالات فلش FLASH

آزمون کتبی Flash CS4 خرداد۹۰- خراسان رضوی           دانلود
آزمون کتبی Flash CS4 شهریور۹۰- خراسان رضوی        دانلود
آزمون کتبیFlash CS4  دیماه۹۰ - خراسان رضوی           دانلود
آزمون کتبی Flash CS4 خرداد۹۰- کرمان                       دانلود
آزمون کتبی و عملی Flash CS4 خرداد۹۰- اصفهان         دانلود

آزمون کتبی Flash MX  دیماه ۸۸- استان زنجان             دانلود
آزمون کتبی Flash CS4 دیماه ۸۹- استان زنجان            دانلود

سوالات فصلهای ۱۵-۱۶-۱۷ اکشن اسکریپت خراسان رضوی       دانلود
آزمون کتبی Flash MX  خرداد۸۵ - استان خراسان رضوی       دانلود 
 آزمون کتبی Flash MX  خرداد۸۶ - استان خراسان رضوی       دانلود

آزمون کتبی و عملی Flash MX خرداد۸۸ - همدان             دانلود
نمونه سوالات  فلش هنرستان مرند                     دانلود

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آبان 1390ساعت 23:1  توسط هنرستان طالقانی  |