هنرستان کاردانش آیت الله طالقانی گناباد

بانک سوالات

برنامه امتحانات خردادماه 1393

قابل توجه هنرجويان هنرستان آيت الله طالقاني گناباد (تمام رشته ها) برنامه امتحانات خردادماه93 را از لينك زير دانلود نماييد .

دانلود برنامه امتحانی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393ساعت 8:55  توسط هنرستان طالقانی  | 

رایانه کار پیشرفته

سوالات رایانه کار پیشرفته شهریور۹۱- خراسان رضوی                  دانلود
سوالات عملی رایانه کار پیشرفته شهریور۹۱- خراسان رضوی        دانلود

سوالات رایانه کار پیشرفته خرداد۹۰- خراسان رضوی          دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته شهریور۹۰- خراسان رضوی       دانلود

سوالات رایانه کار پیشرفته خرداد۹۰-قم                   دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته شهریور۹۰-تهران             دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته خرداد۹۰-تهران               دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته خرداد۹۰- رفیعی             دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته شهریور۹۰- خوزستان      دانلود
سوالات رایانه کار پیشرفته دیماه ۹۰- زنجان             دانلود

سوالات رایانه کار پیشرفته دیماه ۸۹- زنجان           دانلود
نمونه سوال رایانه کار پیشرفته۸۹- صالحی راد       دانلود
نمونه سوالات ویژوال بیسیک خرداد ۸۶- فارس           دانلود
نمونه سوالات نرم افزارهای تکمیلی اداری                دانلود 
سوالات کتاب سیستم عامل پیشرفته     پیش آزمون    فصل اول      فصل دوم     فصل سوم   فصل چهارم   فصل پنجم     فصل هفتم      فصل هشتم   فصل نهم  

مجموعه سوالات سیستم عامل پیشرفته - رضا کمری     دانلود

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 0:7  توسط هنرستان طالقانی  |